Veliki hram

Najveći rimski hram u Istri smjestio se na samom rtu porečkog poluotoka. Sagrađen je u 1. stoljeću, a poznat je pod imenom Veliki hram.

Hram je bio posvećen Jupiteru ili kapitolijskoj trijadi (Jupiter, Junona, Minerva). Sačuvani ostaci potvrđuju da se radilo o impozantnoj građevini (30 x 15,5 m). Podignut je na najvišoj koti poluotoka, a s foruma je do njega vodilo kameno stubište.

Vjerojatno je riječ o hramu tipa heksastil amfiprostilos, sa šest stupova na pročelju i četiri na začelju, koji se uzdizao se na karakterističnom visokom postolju (stilobatu).

Od hrama se sačuvalo razmjerno malo dijelova: pojedini fragmenti zabata, stupova i kapitela, koji su danas dijelom smješteni na hramskom prostoru.

Info za posjetitelje