Peterokutna kula

Peterokutna kula je utvrda uz nekadašnja gradska vrata povijesne jezgre Poreča. Nalazi se na ulazu u glavnu gradsku ulicu - Decumanus, na mjestu koje je od antičkih vremena do Napoleonova doba bilo točka razgraničenja između grada i agera.

Svoj je današnji oblik Peterokutna kula dobila 1447. godine, za vrijeme podestata Nicolòa de Liona. Njegov je grb s inicijalima uklesan s istočne strane pri vrhu zida. Iznad grba nalazi se reljef krilatog lava, simbol mletačke moći, s latinskim tekstom iz Evanđelja po Mateju: Fecite iustitiam et dabo pacem in finibus vestris. Graditelj kule bio je Iohannes de Pari, a njegov sin Lazaro oblikovao je reljef lava, gdje je uklesao i njihova imena. Radi se o jedinom mletačkom lavu s potpisom autora na istočnojadranskoj obali.

Gradska vrata, kao i ostatak starogradske jezgre, bila su utvrđena još od antičkog doba. Arheološka istraživanja potvrdila su da je kula bila nadograđivana u više navrata od antike do srednjeg vijeka. Nasuprot Peterokutnoj kuli nalazila se još jedna četvrtasta kula. Zajedno s gradskim vratima srušena je u 19. stoljeću, nakon što je izgubila svoju višestoljetnu obrambenu funkciju.

Info za posjetitelje