Knjižnica

Muzejska knjižnica posjeduje knjižnični fond od preko 12000 naslova. Knjižnične usluge namijenjene su prvenstveno stručnim djelatnicima Muzeja, ali su dostupne i zainteresiranim vanjskim korisnicima.

Knjižnica skuplja knjige i periodiku koje obrađuju teme iz povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, muzeologije i muzeografije, a posebno djela kojima su predmet grad Poreč i Poreština. Većinu fonda čine monografske publikacije, ali je značajna i kolekcija periodike, časopisa i priručnika. Knjižnica sadrži i referentnu literaturu: enciklopedije, rječnike, leksikone, bibliografije i specijalizirane priručnike.

Knjižnična građa popunjava se otkupima, razmjenama, poklonima i slično. 

Knjižnica je otvorena za javnost radnim danom od 8 do 15 sati (poželjna je prethodna najava), a knjižnična građa može se koristiti isključivo u čitaonici.

Kontakt: