Romanička kuća

Tzv. Romanička kuća je dvokatnica smještena u neposrednoj blizini Trga Marafor, uz glavnu porečku ulicu Decumanus. Predstavlja jedan od rijetkih očuvanih primjera stambene arhitekture romaničkog razdoblja.

Kuća je izgrađena u 13. stoljeću. Više je puta obnavljana i dograđivana, a posljednje veće pregradnje izvedene su vjerojatno u 18. stoljeću. U toj je fazi pregrađen drugi kat te mu je dodan drveni balkon. Ovaj prepoznatljiv motiv prema tome potječe tek iz kasnijih dogradnji, i ne može se smatrati izvornim dijelom Romaničke kuće. Restauracijskim zahvatom, izvedenim 1926. godine, zadržane su promjene nastale tijekom ranijih pregradnji.

Usprkos brojnim zahvatima tijekom vremena, kuća je zadržala osnovne karakteristike romaničke stambene arhitekture. Tlocrt kuće je jednostavan i pravilan, bez unutarnjih pregradnih zidova. Zidana je od jednostavnih grubo klesanih blokova. Prozor na glavnom pročelju tipična je romanička bifora.

Do Drugog svjetskog rata građevina je bila u sklopu stambenog bloka koji je uništen bombardiranjem i nije kasnije obnovljen, te danas Romanička kuća stoji kao samostalan objekt.

Info za posjetitelje