Dostupna prošlost

Na digitalnoj plaftormi "Dostupna prošlost" može se pristupiti virtualnim muzejskim zbirkama (Zbirci starih razglednica, Zbirci fotografija) te Zbirci novina i časopisa.

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture RH od 2011. godine provodi se digitalizacija izabrane građe iz Zbirke razglednica i Zbirke fotografija Povijesnog odjela.

Od 2022. dostupna je i Zbirka novina i časopisa.

Izabrana građa predstavlja značajne kulturne vrijednosti zavičajne baštine porečkoga kraja čijim će se prijenosom u elektronički oblik omogućiti najširoj javnosti trajni dostup nastalih sadržaja u digitalnom obliku. Na ovaj način digitalni zapis postaje široko dostupan svim potencijalnim korisnicima. Istovremeno, originalna građa će se sačuvati od daljeg uništavanja korištenjem, a istovremeno i u slučaju propadanja zbog starosti ili zbog bilo kakvog drugog razloga, originalni zapisi bit će sačuvani u digitalnom obliku.

Virtualna zbirka 

Fotogalerija
10 01 02
03 04 05
06 07 08
09 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
59 60 61
62 63 64
65 66 67
68 69 70
71 72 73
74 75 76
77 78 79
80 81 82
83 84 85
86 87 88
89 90 91
92 93 94
95 96 97
98 99 100
101