Istarski povijesni biennale

ISTARSKI POVIJESNI BIENNALE

 

10. Istarski povijesni biennale | 10 Biennale storica istriana | 10th Istrian History Biennale

Međunarodni znanstveni skup | Convegno scentifico internazionale | International scientific conference

 

 Corpus, carnalitas…:

o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru| del corpo e della corporeità nell'area adriatica |  Body and Corporality in the history of the Adriatic

 

 

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Poreč-Parenzo

20 – 22/5/2021

___ 

Međunarodni znanstveni skup „Istarski povijesni biennale“ održava se u Poreču od 2003. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine, Sveučilišta Jurja Dobrile – Odjela za humanističke znanosti i Državnog arhiva u Pazinu. Bavi se rijetkim ili slabo zastupljenim temama svakodnevne povijesti u domaćoj i stranoj historiografiji. 

Znanstveni odbor skupa čine: dr. sc. Miroslav Bertoša, dr. sc. Neven Budak, dr. sc. Lia De Luca, dr. sc. Danijela Doblanović Šuran, mr. sc. Jakov Jelinčić, dr. sc. Dean Krmac, dr. sc. Ivan Matejčić, dr. sc. Robert Matijašić,  dr. sc. Darja Mihelič, dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, Mirela Mrak, prof. Elena Poropat Pustijanac, dr. sc. Claudio Povolo, prof. Tajana Ujčić, dr. sc. Elena Uljančić.

Na dosad održanim skupovima obrađene su slijedeće teme: 

Izlaganja sa skupova donose se u Zbornicima Istarskog povijesnog biennala.


Fotogalerija
ipb 1 ipb 2 ipb 3
ipb 4 ipb 5 ipb 6
ipb 7 ipb 8a ipb 9
Preuzmi dokument