Ostali projekti

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LORUNU

Jedno od najvažnijih arheoloških lokaliteta na Poreštini je nalazište Lorun, nasuprot marine Červar-Porat u Općini Tar-Vabriga, gdje se u razdoblju od 1. do 5. stoljeća nalazilo najveće postrojenje za manufakturnu proizvodnju keramike na području Istre, pa i šire. 

Arheološka istraživanja provode se od 1994. godine, a odvijaju se u sklopu međunarodnog projekta „Istra i more“ u kojemu uz Zavičajni muzej Poreštine sudjeluju Institut Ausonius – Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, Topografia antica – Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova, Centre Camille Jullian – CNRS Aix-en-Provence i École française de Rome. Multidisciplinarni i višenacionalni tim stručnjaka predvodi arheolog i muzejski savjetnik Vladimir Kovačić.


RESTAURACIJA KNJIGA SPOMENIČKE KNJIŽNICE

U sklopu programa „Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia“ talijanska regija Regione del Veneto od 2003. godine financira restauraciju najstarijeg knjižničnog fonda Spomeničke knjižnice Zavičajnog muzeja Poreštine. Riječ je o iznimno vrijednim i rijetkim knjigama tiskanim u 16. stoljeću. Knjige su postale muzejska knjižnična građa zahvaljujući donacijama triju znamenitih ličnosti: koparskog plemića Gian Stefana Carlija, novigradskog kanonika Pietra Radoicovicha i porečkog plemića Nicoloa de Vergottinija.

Restauracije ovih knjiga dijelom financiraju i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te Istarska županija – Regione istriana. Do danas je zahvaljujući njihovim sredstvima restaurirano preko četrdeset knjiga.