Ostali znanstveni skupovi

POREČKI SUSRET ARHEOLOGA

Međunarodni znanstveni skup „Porečki susret arheologa“ pokrenut je 2006. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine, u suradnji s Arheološkim muzejem Istre u Puli, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Puli i Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture - Konzervatorski odjel u Puli. Skup je imao za cilj upoznati stručnjake kao i širu publiku s bogatim rezultatima najnovijih arheoloških istraživanja na području Istre. 

Na skupovima održanim 2006. i 2008. godine sudjelovali su eminentni arheolozi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Njemačke među kojima je uspostavljena interakcija različitih terenskih tehnika i metodologija obrade i izučavanja arheološke građe. 

Izlaganja sa skupa sakupljena su u Zborniku.


OBILJEŽAVANJE 150 GODINA OSNUTKA ISTARSKOG POKRAJINSKOG SABORA

Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana i Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino organizirali su u listopadu 2011. godine međunarodni znanstveni skup pod nazivom „150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču“. Skup je održan u Istarskoj sabornici u Poreču, pod pokroviteljstvom Istarske županije – Regione istriana, u sklopu obilježavanja jubilarne obljetnice osnutka ovog zastupničkog i zakonodavnog tijela. 

U njegovu radu  je sudjelovalo 26 znanstvenika iz Italije, Slovenije, Poljske i Hrvatske. Organizatori su kao ciljeve izložili dostojno obilježavanje 150 godina parlamentarnog života u regiji, širenje spoznaja o društvenoj, socijalnoj, političkoj i gospodarskoj prošlosti ovoga prostora, te postavljanje znanstvenih okvira za daljnja istraživanja.

 

Istra u Velikom ratu / L’Istria nella Grande guerra / Istra v Veliki vojni

GLAD, BOLESTI, SMRT / FAME, MALATTIE, MORTE / GLAD, BOLEZNI, SMRT

Međunarodni znanstveni skup / Convegno scientifico internazionale / Mednarodna  znanstvena konferenca

Tar | Torre, 10-10-2014

Humanističko društvo Histria uključuje se u obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata organizacijom Međunarodnog znanstvenog skupa Istra u velikom ratu: glad, bolesti, smrt, koji će se održati u Taru 10. listopada 2014. Na studijskom danu, na kojem će sudjelovati dvadesetak stručnjaka iz Italije, Slovenije i Hrvatske, predstavit će se specifična tematika socijalne povijesti Istre. Istarsko društvo i gospodarstvo, zdravstvo i javno zdravlje, kao i demografska kretanja u vrijeme rata, predstavljaju naime tri teme koje su, iako specifične i neovi-sne, neraskidivo povezane i u međusobnoj interakciji.

Susret je organiziran u suradnji sa Zajednicom Talijana “Giovanni Palma” Tar i s učešćem Istarskog povijesnog društva te Zavičajnog muzeja Poreštine. Također, uživa i visoko znanstveno pokroviteljstvo Instituta za povijest oslobodilačkog pokreta u Furlaniji Julijskoj krajini, Povijesnog instituta Milka Kosa Znanstvenoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti te Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture. Događaj je također dobio službenu oznaku vodećih nacionalnih odbora obilježavanja stogodišnjice Prvoga svjetskog rata svih triju uključenih država (Hrvatski odbor obilježavanja stogodišnjice Prvoga svjetskog rata, Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, Nacionalni odbor za obeležitev 100-letnic 1. svetovne vojne).

Organizacija / Organizzazione:
Humanistično društvo Histria – Società umanistica Histria – Humanističko društvo Histria

Sudjelovanje / Collaborazione / Sodelovanje:

Comunità degli Italiani “Giovanni Palma” di Torre – Zajednica Talijana “Giovanni Palma” Tar

Učešće / Partecipazione / Udeležba:

Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana – Istrsko zgodovinsko društvo
Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Fotogalerija
Livio Morosin Tar 1 Tar 2
Tar 3 Tar 4 Tar 5
Tar 6 Tar 7 Tar 8
Tar 9 Tar 10 Tar 11
TAr 12 Tar 13 Tar 14
Tar 15 Tar 16 Tar 17
Tar 18 Tar 19 Tar 20
TAr 21 Tar 22 TAr 23
Tar 24 TAr 25 TAr 26
TAr 27 tar 28 tar 29
tar 30 tar 31