EU projekti

ADRIAMUSE

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino je posredstvom Istarske županije uključen u projekt ADRIAMUSE.

Projekt ADRIAMUSE prekogranični je projekt, nastao na temelju Programa jadranske prekogranične suradnje IPA Adriatic koji je sufinanciran sredstvima EU. U projekt je uključeno 11 partnera s obje strane Jadranskog mora: Pokrajina Rimini, vodeći partner, IBC – Institut za umjetničku, kulturnu i prirodnu baštinu regije Emilia-Romagna, Regija Veneto, IUAV – Sveučilište u Veneciji, Pokrajina Pesaro-Urbino, Pokrajina Campobasso, Skupa srl, Narodni muzej Crne Gore, Općina Shkodra, Zeničko-dobojski kanton i Istarska županija. Projekt će se provoditi na području država koje imaju granicu na Jadranskom moru (Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) u trajanju od 30 mjeseci, a financijska vrijednost projekta iznosi 1.817.200,00 EUR, od čega 85% sufinanciranja predstavlja udio IPA sredstava dok udio partnera iznosi 15% ukupne financijske vrijednosti projekta.

Prekogranični opći ciljevi projekta su jačanje odnosa među partnerima i potpora održivom razvoju Jadranske regije kroz usklađivanje njihovih aktivnosti, načina i politike u području kulturnog turizma.

Korist koju želimo postići za ciljane skupine, a koja će biti postignuta do zaključka projekta odražava se u postavljenim posebnim prekograničnim ciljevima:

Projekt će ojačati odnose među državama članicama EU, kandidatima i budućim kandidatima kroz razmjenu informacija o kulturnoj turističkoj ponudi Jadranske regije uz upotrebu postojećih i novih mreža. Najbolji europski muzeji postavili su značajnu informacijsku mrežu, s ciljem stvaranja jedinstvenog portala koji pruža točne informacije o glavnim izložbama i stalnim postavima europskih muzeja (www.euromuse.net.). Projekt AdriaMuse proširit će područje djelovanja euromuse.net-a na kulturne institucije Jadranske regije. Partneri će postaviti komunikacijsku infrastrukturu koja će osigurati uzajamnu potporu među partnerima, s ciljem povećanja dostupnosti njihove kulturne ponude, u višejezičnom kontekstu koji će uključivati sve jezike partnera koristeći Web 2.0 alate. Projektom se želi pomoći tijelima u turizmu i kulturi u implementaciji inovativnih načina kojima mogu privući publiku zainteresiranu za muzejske zbirke, izložbe i događanja. AdriaMuse želi također razviti novo poimanje kulturnog turizma, razlikujući tipologiju posjetitelja i šireći muzejske aktivnosti van samih zidova muzeja. Kako bi se provjerila metodologija i alati koji će se koristiti u zajedničkoj mreži, partneri će na svom području organizirati pilot-akcije.

Muzej se u sklopu projekta uključio u informacijsku mrežu euromuse.net, sudjelovao je u izradi vodiča po istarskim muzejima, izradi video igrice za mlade, i dr.

INTERREG III A / CARDS-PHARE B.A.R.C.A. - nell'Adrias Kolpos

Muzej je od 2005. do 2008. bio uključen u europski projekt Interreg IIIA / CARDS-PHARE B.A.R.C.A. - nell'Adrias Kolpos, koji je kao glavni cilj imao stvaranje i unaprjeđivanje kulturno-znanstvenih veza među zemljama kojima predstoji ulazak u Europsku uniju i njezinih izravnih članica. 

Voditelj i glavni pokretač ovog projekta bila je talijanska institucija Fondazione Parco Archeologico di Classe – RavennAntica iz Ravenne. Osim Zavičajnog muzeja Poreštine, hrvatski partneri ovoga projekta bili su Grad Dubrovnik i Centar za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta u Splitu, dok su od stranih institucija u projektu sudjelovale tri institucije iz zemalja jugoistočne Europe (Muzej istočne Bosne iz Tuzle, Filozofski fakultet u Sarajevu, Serbian Unity Congress iz Beograda) te talijanski partneri Provincija Ravenne, Provincija Riminija, Grad Rimini, Grad Cattolica. Ovim se projektom htjelo se obuhvatiti one zemlje koje gravitiraju oko Jadranskog mora i koje stoga imaju višestoljetnu povijesnu i kulturnu povezanost, te produbiti njihovu prekograničnu suradnju koja ima kao krajnji cilj unaprjeđenje Jadranske euroregije. Cjelokupni projekt sufinanciralo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Zavičajni muzej Poreštine pridonio je cjelokupnoj inicijativi realizacijom triju muzeoloških projekata: 

  1. Restauracija predmeta prapovijesne zbirke i postavljanje izložbe pod naslovom: „Gradine prije grada“
  2. Pedagoška radionica o mozaicima: „Porečki mozaici – prošlost u sadašnjosti“ 
  3. Objavljivanje knjige za djecu: „Kratka pripovijest o Zvanetu Nedostojnom, gospodaru palače Sinčić“.
Preuzmi dokument