Uvid u građu

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju te posudbu muzejske građe Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik s cjenikom usluga i zahtjev za ostvarivanje uvida i korištenje muzejske građe i dokumentacije.

Preuzmi dokument