Zbirka fotografija

Voditelj zbirke:Elena Uljančić-Vekić

Zbirku čine sadržajno različite vrste fotografija nastale u razdoblju od kraja 19. stoljeća do danas. Tematski se zbirka može podijeliti na fotografije pojedinačnih i obiteljskih portreta, grupnih portreta građana i društava te fotografije raznolikog sadržaja (dokumentarno-reportažne, panoramske fotografije…).

Fotografije u zbirci dijele se prema polaritetu na negative i pozitive, a prema tehnici na crno-bijele i fotografije u boji. U fundusu su fotografije nepoznatih autora, ali i lokalnih porečkih fotografa (G. Greatti, V. Sossich).