Učitelji i profesori

Zavičajni muzej Poreštine tijekom cijele godine nudi mogućnost realizacije izvanučioničke nastave u Muzeju putem muzejsko-pedagoških programa.

U Muzeju se mogu održati nastavni satovi vezani za nastavno gradivo povijesti.

Teme koje se obrađuju su sljedeće:

1. ŽIVOT I KULTURA NA POREŠTINI U PRAPOVIJESTI
2. RIMSKI GRAD PARENTIUM – DANAŠNJI POREČ

Cilj:
Cilj je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Rad izvan učionice potiče veću aktivnost učenika, istraživanje, otkrivanje novoga te međusobnu suradnju.

Uzrast:
5. i 6. razred osnovne škole; 1. razred srednje škole

Struktura:
Nastavni satovi obuhvaćaju predavanje o izabranoj temi uz pomoć PowerPoint prezentacije te uvid u originalne muzejske predmete iz tog vremena. Učenici dobivaju radne listove sa zadacima kako bi provjerili što su sve naučili.

Vrijeme održavanja:
Tijekom cijele godine

Trajanje:
90 min

Voditelj:
Ovisno o temi

Cijena:
Plaćanja su oslobođene osnovne i srednje škole iz Poreča i s područja Poreštine.