Programi za djecu i mlade

U Muzeju nastojimo kroz različite programe upoznati djecu i mladež s poviješću, tradicijom i kulturno-povijesnom baštinom grada Poreča i Poreštine.

Osim stručnog vodstva, organiziraju se prigodna predavanja i prezentacije, te kreativne radionice i igraonice koje se vezuju uz povremene izložbe, godišnje običaje, obljetnice i druge prigode. 

Fotogalerija
Djeca Izlozba djecjih radova Kosare 3
Kosare 4a Kosare 5a Kosare 6a
muzej muzej2 radionica1
edukacija - fotka2 edukacija - fotka3 edukacija - fotka4
edukacija - fotka 8