Predstavljanje projekta obnove palače Sinčić

Predstavljanje projekta obnove palače Sinčić
U petak, 30. lipnja u 19 sati predstavljamo projekt obnove palače Sinčić

Osobita nam je čast pozvati Vas na predstavljanje projekta obnove Palače Sinčić

Abbiamo il piacere d'invitarLa alla presentazione del progetto di restauro del Palazzo Sinčić

 

Palača gradu

Il palazzo alla città

 

Poreč | Parenzo, Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

petak, 30. lipnja 2023. u 19 sati

venerdì, 30 giugno 2023 alle ore 19

 

Projekt će predstaviti | Alla presentazione interverranno:

gradonačelnik Grada Poreča| sindaco della Città di Parenzo Loris Peršurić

ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine|direttrice del Museo del territorio parentino Elena Uljančić

 

***

 

Obnova Zavičajnog muzeja Poreštine jedan je od glavnih projekata kulturne politike Grada Poreča-Parenzo a odvija se kroz nekoliko faza s ciljem kompletne rekonstrukcije zgrade te uređenja novog stalnog muzejskog postava.

Završetak uređenja fasade prilika je da građani i stručnjaci upoznaju s projektom obnove Palače Sinčić, koji se kontinuirano provodi posljednjih petnaest godina, te da razgledaju do sad obnovljeni muzejski kompleks.