Porečkom muzeju Istarska županija namijenila 65 tisuća kuna

Porečkom muzeju Istarska županija namijenila 65 tisuća kuna
Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino ove će godine u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije iz županijskog proračuna dobiti 65.000 kn za ukupno četiri programa.

U stavci zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija odobrena su sredstva za dva programa. Tako će se za restauraciju knjiga Spomeničke knjižnice i organizaciju Međunarodnog znanstvenog skupa VI. Istarski povijesni biennale izdvojiti po 10.000 kn za svaki program. U ostalim stavkama, osiguran je iznos od 5.000 kn za tiskanje Zbornika radova: V. Istarski povijesni biennale, dok je 40.000 kn namijenjeno održavanju Parka skultura Dušana Džamonje u Vrsaru, o kojemu Muzej skrbi.