POREČ: Najstariji istarski muzej slavi 140 godina bogatim programom tijekom cijele godine

POREČ: Najstariji istarski muzej slavi 140 godina bogatim programom tijekom cijele godine
Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino ove godine obilježava 140 godina muzejskog djelovanja u Poreču

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino ove godine obilježava 140 godina muzejskog djelovanja u Poreču kao nasljednik Pokrajinskog arheološkog muzeja Istre – prve istarske muzejske ustanove osnovane 1884. godine. 
Samu obljetnicu muzej dočekuje radno, uređujući svoju zgradu, baroknu palaču Sinčić iz 18. stoljeća, ali i druge kulturno-povijesne spomenike o kojima skrbi – Romaničku kuću u Poreču te Memorijalnu kuću Joakima Rakovca u obližnjim Rakovcima, čiji se postavi otvaraju u ovoj godini.  
Bogat program i aktivnosti Muzeja zajedno su predstavili ravnateljica Muzeja Elena Uljančić i porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
Čestitavši Muzeju veliku godišnjicu, gradonačelnik je istaknuo da kao čuvar povijesti i kulture, Muzej igra ključnu ulogu u očuvanju identiteta našeg grada. 

-Porečki Muzej ima potpuno drugačiju perspektivu nego, primjerice, prije nekoliko godina. Obnovili smo Palaču Sinčić – krov, fasadu, temelje, kapilarnu vlagu, međukatne konstrukcije, a sad su pred nama elektroenergetski radovi i uređenje postava. Ne samo to, aktivno radimo i na obnovi objekata o kojima računa vodi upravo naš muzej – od Romaničke kuće, rodne kuće Joakima Rakovca, arheoloških istraživanja, pa do suradnje s drugima na obnovi Eufrazijane, crkve Gospe od Anđela. 
Ukratko – Poreč prolazi najveće ulaganje u svoju kulturnu baštinu u posljednjih 30 godina.
Zato nam i ova proslava 140 godina prigodno dolazi, kako bi informirali naše sugrađane o svim aktivnostima kojima se naš muzej bavi tijekom cijele godine, ali i kako bi pokazali bogato kulturno nasljeđe o kojem brinu., rekao je Peršurić.

- U rođendanskoj godini muzej je pripremio bogat i zanimljiv program koji će se odvijati kroz cijelu godinu, a uključuje izložbe, predstavljanje novih publikacija, stručna vodstva, edukativne programe i radionice za djecu te druge aktivnosti obilježavanja ovog važnog jubileja., rekla je ravnateljica Uljančić, predstavivši detaljno cijeli program.

NOĆ MUZEJA
Obilježavanje se otvara manifestacijom Noć muzeja 26. siječnja na temu „Muzeji i nova publika“. Program uključuje stručno vodstvo starogradskom jezgrom, grafičku radionicu za djecu, promociju knjige Gianpaola Polesinija, izložbu keramičkih skulptura, predavanja, kao i već tradicionalni razgovor s kazivačima, ove godine na temu „Anton Restović – pionir porečkog turizma“, dok će večer zaokružiti domaći zvučni i multimedijski umjetnik Alex Brajković. Manifestacija će se održati u Istarskoj sabornici, dok će se radionica za djecu odvijati u Centru za posjetitelje „La mula de Parenzo“. Ulaz na sve programe je besplatan, a vrijeme održavanja Noći muzeja je od 18 do 23 sata. 

LICA POREČKOG MUZEJA
Krajem veljače u Palači Sinčić, muzejskom sjedištu, otvara se izložba dr. sc. Elene Uljančić pod nazivom „Lica porečkog muzeja“. Izložbom će se prikazati odabir od stotinjak predmeta iz svih muzejskih zbirki koji su publici većinom nepoznati, a na kojima je prikazano ljudsko lice od antičkog do suvremenog razdoblja. Antički portreti isklesani u kamenu, reljefi lica na uljanicama u terakoti, lica na srednjovjekovnim kapitelima, barokni portreti, koštane lulice s muškim licima, prve fotografije Porečana iz kasnog 19. stoljeća, samo su neki od predmeta koji će posjetitelji moći vidjeti. Izložba će ostati otvorena do konca godine a u sklopu nje će se organizirati stručna vodstva, edukativni programi i ostali prateći događaji te tiskati katalog. 

RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE
U ožujku će se organizirati edukativni programi i radionice za djecu i odrasle koje će voditi kustosice Sabina Damiani i Vltava Muk, među kojima se izdvajaju već godinama vrlo tražene radionice pletenja košara od vrbina pruća. 

PREDSTAVLJANJE KNJIGE POREČ I POREŠTINA U PERIODU SOCIJALIZMA
Predstavljanje knjige o povijesti Poreča i Poreštine u periodu socijalizma bit će upriličeno u travnju. Monografija donosi radove desetak istraživača o temama koje su se pokazale nezaobilaznima za artikulaciju suvremene povijesti prostora bivšeg kotara odnosno općine Poreč od 1945. do 1990. godine. Geografsko-demografske značajke, povijesni razvoj i upravni sustav, gospodarski razvoj, modernizacija infrastrukture, školstvo, zdravstvo i socijalna skrb, baština i kultura, društveni život i sport samo su neke od tema koje se obrađuju. Rekapitulirajući razvojna dostignuća u razdoblju socijalizma, autori su konstatirali da su Poreč i Poreština u relativnom kratkom vremenskom razdoblju doživjeli potpunu društveno-ekonomsku transformaciju, u kojoj se porečka općina iz pretežito poljoprivredne općine pretvorila u vrlo razvijenu turističku općinu s visokim općim i osobnim standardom njenog stanovništva. Ovom će se knjigom valorizirati važno razdoblje povijesti grada i šire okolice, kao i ljudi koji su svojim znanjima i radom doprinijeli njegovu razvoju.

OBILAZAK KULTURNO-POVIJESNIH ZNAMENITOSTI NA POREŠTINI
Svibanj je rezerviran za rekreativno-edukativno pješačenje i obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti na Poreštini u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Muzej će se pridružiti i Edukativnoj muzejskoj akciji za djecu i mlade s temom „Muzeji i STEAM?!“ koju organizira Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva. 
U lipnju će biti predstavljen katalog izložbe „Lica porečkog muzeja“.

INTERPRETATIVNE ŠETNJE LA MULA DE PARENZO I OBILAZAK LORONA
Tijekom srpnja, kolovoza i rujna odvijat će se interpretativne šetnje s temom „La mula de Parenzo“. 
U kolovozu će se organizirati stručni obilazak arheološkog lokaliteta Loron, jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta na Poreštini, gdje se u razdoblju od 1. do 5. stoljeća nalazilo najveće postrojenje za manufakturnu proizvodnju keramike na području Istre, pa i šire. Međunarodna istraživanja ovog lokaliteta provode se od 1994. u suradnji sa stranim ustanovama Centre Camille Jullian, Aix Marseille Universitè i École française de Rome.

OTVARANJE MEMORIJALNE KUĆE JOAKIMA RAKOVCA
Po dovršetku građevinske sanacije Memorijalne kuće Joakima Rakovca, uredit će se stalni postav, čije će svečano otvorenje biti krajem srpnja 2024. prilikom obilježavanja obljetnice prvog većeg organiziranog odlaska partizana iz ovog djela Istre u narodnooslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca. Postavom će se prikazati povijest nastanka i razvoja antifašističkog pokreta i djelovanje istaknutih ličnosti u tom dramatičnom povijesnom razdoblju. Izložit će se fotografije, dokumenti i druga građa iz Zavičajnog muzeja Poreštine, Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (nekadašnjeg Muzeja narodnooslobodilačke borbe / Muzeja narodne revolucije Istre) i nekoliko arhivskih ustanova, pomoću koje će se pratiti uzroci i posljedice niza složenih i potresnih povijesnih događaja, kao i uloge najvažnijih sudionika tih događaja. Izborom predmeta nastojat će se vjerodostojno pretočiti duh toga vremena, revolucionarni žar i žrtvovanje naroda u višegodišnjoj borbi za nacionalnu i socijalnu slobode Istre.

FILIPIN – NAJMOĆNIJI ROD POREČKE OKOLICE
U rujnu će se predstaviti knjiga dr. sc. Elene Uljančić „Filipin – najmoćniji rod porečke okolice“, o uglednoj porečkoj novovjekovnoj obitelji, nastala na temelju arhivskih istraživanja provedenih u sklopu njezina doktorskog studija. 

FESTIVAL LA MULA DE PARENZO
La mula de Parenzo – najpoznatija Porečanka iz istoimene pjesme – dobit će svoj festival koji će se održati u listopadu, a tijekom kojega će se upriličiti razni događaji – od promocija i predavanja do izložbi i radionica, stavljajući u kontekst narativ iz pjesme kroz položaj žene i ženskog stvaralaštva. Projekt će se odvijati kao popratni program dislocirane izložbe u Centru za posjetitelje „La mula de Parenzo“. Osim poticanja ženskog stvaralaštva, program ima za cilj i prezentaciju povijesnog konteksta djelovanja, uključujući širu sliku, od prezentacije maritimne povijesti grada, do njegove nematerijalne kulturne baštine ali i važnosti nošenja sa suvremenim izazovima očuvanja okoliša i podizanja svijesti zajednice i stranih posjetitelja o štetnosti antropogenog djelovanja na okoliš.

ARHEOLOGIJA - PICUGI
Studeni će biti posvećen arheologiji. Viši kustos Davor Munda održat će predavanje i predstavljanje novootkrivenih nalaza s lokaliteta Picugi, arheološkog nalazišta na brežuljcima jugoistočno od Poreča. Riječ je o gradinskim naseljima s pripadajućim željeznodobnim žarnim nekropolama. Arheološkim istraživanjima na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće otkriveno je više od 750 grobova s vrijednim nalazima koji su činili prvi muzejski fundus porečkog muzeja. Osim u Poreču, danas se nalazi s ovog lokaliteta čuvaju se u muzejima u Trstu i Puli. 

ZA KRAJ GODINE – DVA NOVA IZDANJA
Obilježavanje slavljeničke obljetnice zaključit će se dvama izdavačkim projektima koji će biti predstavljeni krajem godine. Viša kustosica Elena Poropat Pustijanac uredit će i predstaviti pop-up slikovnicu za djecu s temom porečke kulturno-povijesne baštine, dok će kustos Gaetano Benčić predstaviti knjigu posvećenu antičkoj i kasnoantičkoj topografiji Poreča.


O muzeju:
Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino nasljednik je Pokrajinskog arheološkog muzeja Istre (Museo archeologico provinciale dell'Istria), prve istarske muzejske ustanove osnovane 1884. Prvi muzejski fundus prikupljen je donacijama i arheološkim istraživanjima lokaliteta na širem porečkom i istarskom području. Glavnina arheološkog fundusa premještena je dvadesetih godina 20. stoljeća iz Poreča u Pulu, u današnji Arheološki muzej Istre, a ostatak građe uklopio se u 1926. godine osnovani Gradski muzej za umjetnost i povijest (Civico museo d'arte e storia), sa sjedištem u Istarskoj sabornici, kojega je vodio ravnatelj Ranieri Mario Cossar. Arheološka je zbirka i dalje zauzimala značajno mjesto u Muzeju, ali se sve veći interes počeo usmjeravati na upotpunjavanje fundusa predmetima povijesno-umjetničkog značaja. Značajan dio fundusa uništen je u požaru 1943. godine. Preostali muzejski fundus obaju muzejskih ustanova uključen je u današnji muzej koji se od 1952. nalazi u baroknoj palači Sinčić. Osnivanje i djelovanje poslijeratnog Muzeja grada i kotara Poreč, kasnije Zavičajnoga muzeja Poreštine, povezano je s radom Ante Šonje, koji se na čelu muzeja nalazio od 1953. On je gotovo tri desetljeća sustavno prikupljao predmete koji su činili glavninu muzejskog postava, podijeljenog u nekoliko cjelina. Od 1981. muzejska se djelatnost odvijala unutar porečkog Narodnog učilišta, odnosno Pučkog učilišta iz kojega se muzej 2008. izdvojio u samostalnu ustanovu pod nazivom Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino. Kontinuiranim djelovanjem posljednjih 140 godina porečki su muzealci brinuli i skrbili o kulturnoj i spomeničkoj baštini, kao i povijesnom nasljeđu Poreča i njegove okolice. Muzej je prepoznat po istraživačkim, izdavačkim i arheološkim projektima među kojima su mnogi nagrađeni i međunarodno prepoznati. Fundus Muzeja danas čini preko 22 tisuće predmeta, a pripremom kandidature na financiranje iz europskih fondova intenzivno se radi na novom muzejskom postavu koji će prikladno odgovoriti na potrebe posjetitelja 21. stoljeća.