Otvara se prostor Društva prijatelja Giostre

Otvara se prostor Društva prijatelja Giostre
U srijedu Društvo prijatelja Giostre otvara svoj prostor u Decumanusu

Pozivamo vas na svečano otvorenje prostora Društva prijatelja Giostre koje će se održati u srijedu, 14. kolovoza 2013. u 20 sati u prizemlju Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino u Poreču, Decumanus 9.

Posjetitelji će moći uživati u prigodnom programu te degustirati giostrine - kekse pripremljene tragom povijesnih sastojaka.

Društvo prijatelja Giostre osnovano je krajem 2008. godine s ciljem zaštite nematerijalne kulturne baštine i upotpunjavanja kulturno-turističke ponude u gradu Poreču, posebno kroz Giostru - Porečki povijesni festival.