Ograničenje rada sa strankama

Ograničenje rada sa strankama
Privremene mjere u cilju suzbijanja mogućnosti zaraze virusom Covid-19

Sukladno preporuci Gradske uprave donesenima u skladu s prijedlogom Stožera civilne zaštite IŽ, Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino do daljnjega će ograničiti rad sa strankama, koje se pozivaju da svu komunikaciju, koliko je god moguće, vrše elektroničkim putem, poštom ili telefonom.

 

https://www.parentium.com/mobile/default.asp?clanak=76362