Giostra

Društvo prijatelja Giostre osnovano je krajem 2008. godine, a djeluje u sklopu Zavičajnog muzeja Poreštine. Od 2013. godine djeluje kao udruga građana. Društvo je osnovano s ciljem zaštite nematerijalne kulturne baštine i upotpunjavanja kulturno-turističke ponude u gradu Poreču, posebno kroz Giostru – Porečki povijesni festival. 

Porečki povijesni festival – Giostra  pokrenut je 2007. godine u organizaciji Studija 053 iz Poreča. Veliki interes građana za sudjelovanjem u manifestaciji, bio je povod osnivanju Društva prijatelja Giostre. Od 2009. godine Društvo postaje suorganizator Giostre.

Sve aktivnosti Društva, kao i ideje u stvaranju Festivala, počivaju na izvornim povijesnim dokumentima koji se čuvaju u porečkom Muzeju kao i u brojnim domaćim i inozemnim arhivima, te na poznavanju novovjekovne povijesti grada. Članovi se educiraju kroz tematska predavanja, radionice, igraonice i druge edukativne aktivnosti. Svojim nastupima oživljavaju život u doba baroka. Odjeveni su u povijesne kostime, poštuju povijesni bonton i manire ponašanja, poznaju barokne plesove i glazbu, tradiciju…

U Društvu djeluju:

Fotogalerija
dsc3692 dsc7466 drazen punis 08
drazen punis 17 drazen punis 19 dsc 6910
dsc 6933 dsc 7480 gio94776
gio99124 giostra 3s08 manue paljuh 03
manuel paljuh006 manuel paljuh07 manuel paljuh007
viteški turnir man010 man04