Poslanje

Naše je poslanje poticati ljubav i interes za naš grad i njegovu okolicu, te motivirati na učenje, istraživanje i dublje razumijevanje baštine i kulture koju su baštinili njegovi stanovnici, kako oni koji ovdje i danas žive, tako i oni raseljeni. 

Svoje poslanje u ovom trenutku ostvarujemo kroz rad na projektu novog stalnog postava u proces izrade kojega smo uključili veliki broj Porečana iz zemlje i izvan, zatim kroz stručno vođenje povijesnog festivala Giostra, potom kroz kontinuirano jačanje naše ekspertize i stručnosti te kroz strukovno umrežavanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.