Načela

IZVRSNOST – u svemu što radimo, a posebno u kreiranju i osmišljavanju svojih programa i interpretiranju ovdašnje baštine i njezinih baštinika;
UČENJE – naš rad se u prvom redu temelji na stjecanju i prenošenju znanja;
PARTNERSTVA I UMREŽAVANJA – potičemo aktivna partnerstva i umrežavanja na nacionalnoj i europskoj razini kao temeljima razvoja naše kreativnosti, produbljivanja znanja i širenja stručnih i životnih horizonata;
DUH MJESTA - svojim djelovanjem i u sinergiji s građanima, sudjelujemo u prepoznavanju i prezentiranju specifičnog duha mjesta našega grada i okolice.