Veliko arheološko otkriće na porečkoj rivi

Veliko arheološko otkriće na porečkoj rivi
NAJVEĆE ARHEOLOŠKO OTKRIĆE U POSLJEDNJIH 30 GODINA – RIMSKA BARKA „POREČANKA“ STARA GOTOVO 2000 GODINA

Paralelno s uređenjem gradske rive u Poreču, Zavičajni muzej Poreštine, Arheološki muzej Istre i Konzervatorski odjel iz Pule provode arheološka istraživanja na rivi kako bi otkrili što je više moguće o povijesti Poreča.

Rezultate istraživanja danas su prezentirali ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić, voditeljica arheološkog nadzora Klaudia Bartolić Sirotić, djelatnici Zavičajnog muzeja, povjesničar Gaetano Benčić i arheolog Davor Munda, Aleksandra Pajić te Marko Uhač iz Konzervatorskog odjela Pula, a pridružio im se i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Nakon otkrivene rive iz venecijanskog doba i ostataka antičke luke, na lokaciji „Porta de mar“ na križanju gradske rive s ulicom Cardo maximus kod nekadašnje zgrade Kompasa, otkriveni su ostaci rimskog plovila za koje se pretpostavlja da potiče iz 1. stoljeća.

Kako je naglasila ravnateljica Uljančić, ovo je zasigurno jedno od najznačajnijih arheoloških otkrića u Poreču u posljednjih 30 godina. Dijelovi plovila su dobro očuvani, prvenstveno oplata, rebra i kobilica. Plovilo je sačuvano u dužini 5 m i širini 1,70 m te je imalo i jedro. Sam brod je izrađen tehnikom šivanja, što je karakteristično za područje sjevernoga Jadrana. Nakon dokumentiranja, plovilo će biti izvađeno te desalinizirano u posebnom bazenu izrađenom za tu namjenu. Arheolozima je napose važan kontekst u kojemu je pronađen brod, uz rimsku rivu antičkog Poreča.

- Za nas domaće, ovaj barka je od milja Porečanka. Ona se nalazila na antičkoj rivi, uz glavni mol i antička vrata, te sad po prvi put možemo vidjeti kako je to i izgledalo. Puno ćemo naučiti o antičkom Poreču, koji se danas nalazi četiri metra ispod nas, što nam govori da je more nekada bilo puno niže. Kad barka jednom bude izložena u našem Muzeju, uz nju će se nalaziti i sva materijal koji je pronađen i koji nam govori kako je Poreč živio u 1. i 2. stoljeću., rekao je Gaetano Benčić.

Bartolić Sirotić je naglasila kako je istraživanje broda multidisciplinarno te zahtijeva suradnju s brojnim stručnjacima, među njima i s Markom Uhačem, koji je rekao kako će ovo otkriće, tako jedinstveno s obzirom na zdravstvene i gospodarske okolnosti u kojima trenutno živimo, pomoći oplemeniti naša znanja o plovidbi na Jadranu u antičko doba.

Nakon što će se do 10. svibnja plovilo u potpunosti izvući i otići ma proces desalinizacije, zatrpat će se kompletno nalazište.

Gradonačelnik je rekao kako je Grad, kad je ulazio u obnovu rive, bio svjestan kako će biti i značajnih arheoloških otkrića, jer se svi radovi provode u planu i dogovoru s konzervatorima i arheolozima. Međutim, ovakvom nalazištu se nitko nije nadao, pa je to zahtijevalo dodatnu prilagodbu planova. Radovi teku po planu, nešto su malo kasnili zbog problema u nabavci materijala, ali idu dalje i planirani rok dovršetka, zajedno s hortikulturnim i ostalim uređenjem, jest 1. srpnja. Na rivi se od carinskog gata do nekadašnje gradske kavane mijenja u cijelosti sva komunalna infrastruktura, te neće više biti štandova.

Valorizirat ćemo rivu, vratiti građane na nju, a vjerujem i turiste koji će se sigurno vratiti u naš grad, zaključio je Peršurić.

 

 

Fotogalerija
nm_1 nm_2 nm_3
nm_4 nm_5 nm_6
nm_7 nm_8 nm_9
nm_10 nm_11 nm_12
nm_13 nm_14 nm_15
nm_16 nm_17 nm_18
nm_19 nm_20 nm_21
nm_22 nm_23 nm_24
nm_25 nm_26 nm_27
nm_28 nm_29 nm_30
nm_31 nm_32 nm_33
nm_34 nm_36 nm_37