Predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja Loron - Santa Marina 2019.

Predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja Loron - Santa Marina 2019.
Predstavljanje rezultata arheološke kampanje Loron - Santa Marina 2019.

U Zajednici Talijana "Giovanni Palma" u Taru u petak, 12. srpnja u 20 sati održat će se predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja na lokalitetu Loron - Santa Marina, a posebno uljare rimske vile na lokalitetu Crkvina. 

U projekt su uključene sljedeće ustanove: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, Université Aix Marseille, École française de Rome i Centre Camille Jullian, a financiran je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga.

Loron je jedno od najvažnijih arheoloških lokaliteta na Poreštini, a poznato je po tome što se ondje od 1. do 5. stoljeća nalazilo najveće postrojenje za manufakturnu proizvodnju keramike na području Istre, pa i šire. Arheološka istraživanja na lokalitetu provode se od 1994. godine.