Predavanje Gaetana Benčića "Povijesni podaci o kamenoklesarstvu u Poreču i na Poreštini"

Predavanje Gaetana Benčića "Povijesni podaci o kamenoklesarstvu u Poreču i na Poreštini"
U sklopu manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču, u utorak, 22. listopada 2019. u 17 sati u Gradskoj vijećnici predavanje Povijesni podaci o kamenoklesarstvu u Poreču i na Poreštini održat će kustos Zavičajnog muzeja Poreštine Gaetano Benčić.

Tema predavanja bit će povijest kamenoklesarstva na području Poreča i Poreštine, posebno od rimskog razdoblja pa do kasnogotičke skulpture 15. stoljeća, kada je obrada kamena dosegla visoku kvalitetu. Nastojat će se prikazati i gospodarska komponenta vezana uz obradu i izvoz istarskog kamena, potkrijepljena dokumentima sačuvanima u Državnom arhivu Venecije. Ovi izvori govore nam o narudžbama kamena s porečkog područja. Nadalje, pokazat će se i neke lokacije antičkih i srednjovjekovnih kamenoloma na području Poreštine, opisati načine vađenja kamena i locirati mjesta ukrcavanja na brodove. Preko sačuvanih kamenih spomenika grada Poreča dobit će se predodžba o dosezima rada kamenoklesara na našem području.

Ovo predavanje jedno je od aktivnosti u okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču koju ove godine po drugi puta organizira Grad Poreč-Parenzo u cilju promicanja poduzetništva. U okviru manifestacije se tijekom listopada na više lokacija u gradu svakodnevno održavaju razne aktivnosti namijenjene stanovnicima Poreča različitih dobnih skupina i područja interesa, u kojima osim Grada Poreča-Parenzo sudjeluju gradske ustanove i lokalni poduzetnici te partneri iz drugih gradova.