Nove kreativne radionice u lipnju "Muzej 3+"

Nove kreativne radionice u lipnju "Muzej 3+"
Novi ciklus kreativnih radionica: 10. i 17.6.2024.

U lipnju nastavljamo s radionicama iz novog muzejskog pedagoškog programa naziva "Muzej 3+".

Ove su radionice namijenjene djeci od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima a svaka će biti drugačijeg sadržaja - od kreativnih i likovnih do znanstvenih tema. Zbog ograničenog prostora, uz dijete može sudjelovati samo jedan roditelj.

Radionice će se održati 10. lipnja i 17. lipnja u 17 sati u Centru za posjetitelje “La mula de Parenzo” (Trg slobode 13, Poreč). Prijave na: lamuladeparenzo@muzejporec.hr.