Istarski povijesni biennale

ISTARSKI POVIJESNI BIENNALE

 

9. Istarski povijesni biennale | 9° Biennale storica istriana | 9h Istrian History Biennale

Međunarodni znanstveni skup | Convegno scentifico internazionale | International scientific conference

 

 Emotio, affectus, sensus…: 

o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru| sui sentimenti nella storia nell'area adriatica |

 

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Poreč-Parenzo

23 – 25/5/2019

___ 

Međunarodni znanstveni skup „Istarski povijesni biennale“ održava se u Poreču od 2003. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine, Sveučilišta Jurja Dobrile – Odjela za humanističke znanosti i Državnog arhiva u Pazinu. Bavi se rijetkim ili slabo zastupljenim temama svakodnevne povijesti u domaćoj i stranoj historiografiji. 

Znanstveni odbor skupa čine: dr. sc. Miroslav Bertoša, prof. dr. sc. Neven Budak, prof. dr. sc. Robert Matijašić, dr. sc. Ivan Matejčić, dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, dr. sc. Elvis Orbanić, Tajana Ujčić, dr. sc. Elena Uljančić, dr. sc. Danijela Doblanović Šuran, Elena Poropat Pustijanac.

Na dosad održanim skupovima obrađene su slijedeće teme: 

Izlaganja sa skupova donose se u Zbornicima Istarskog povijesnog biennala.


Fotogalerija
ipb 1 ipb 2 ipb 3
ipb 4 ipb 5 ipb 6
ipb 7 ipb 8a ipb 9
Preuzmi dokument