Istarski povijesni biennale

ISTARSKI POVIJESNI BIENNALE

 

8. Istarski povijesni biennale | 8° Biennale storica istriana | 8th Istrian History Biennale

Međunarodni znanstveni skup | Convegno scentifico internazionale | International scientific conference

 

 Artisani et mercatores:

o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru | artigiani e commercianti in area adriatica | About Craftsmen and Merchants in the Adriatic Area

 

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Poreč-Parenzo

11 – 13/5/2017

___ 

Međunarodni znanstveni skup „Istarski povijesni biennale“ održava se u Poreču od 2003. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine, Sveučilišta Jurja Dobrile – Odjela za humanističke znanosti i Državnog arhiva u Pazinu. Bavi se rijetkim ili slabo zastupljenim temama svakodnevne povijesti u domaćoj i stranoj historiografiji. 

Znanstveni odbor skupa čine: dr. sc. Miroslav Bertoša, prof. dr. sc. Neven Budak, prof. dr. sc. Robert Matijašić, dr. sc. Ivan Matejčić, dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, dr. sc. Elvis Orbanić, Tajana Ujčić, dr. sc. Elena Uljančić-Vekić, dr. sc. Danijela Doblanović, Elena Poropat Pustijanac.

Na dosad održanim skupovima obrađene su slijedeće teme: 

Izlaganja sa skupova donose se u Zbornicima Istarskog povijesnog biennala.


Fotogalerija
ipb 1 ipb 2 ipb 3
ipb 4 ipb 5 ipb 6
ipb 7 ipb 8a ipb 9
Preuzmi dokument