U Poreču se održava Međunarodni kolokvij MIC-a

U Poreču se održava Međunarodni kolokvij MIC-a
U Poreču se od 2. do 6. listopada 2013. održava jubilarni 20. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek

Organizator je Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu sudjeluje oko 120 istraživača europske kasne antike i srednjeg vijeka, a izlaganja se odvijaju u Istarskoj sabornici, Salonu Zavičajnog muzeja Poreštine i Galeriji Sinčić. 

Organizacijski i znanstveni odbor čine: Xavier Barral I Altet, Alain Erlande Brandenburg, Gian Pietro Brogiolo, Jean Pierre Caillet, Igor Fisković i Miljenko Jurković, a organizacija u Poreču povjerena je Ivanu Matejčiću, uz podršku Zavičajnog muzeja Poreštine.