U petak prvi organizirani susret umirovljenika i muzealaca

U petak prvi organizirani susret umirovljenika i muzealaca
Prvi susret umirovljenika i muzelaca na rasporedu je u petak

U petak, 21. listopada u 18.30 sati u Klubu umirovljenika "Galija" u Poreču održat će se prvi susret porečkih umirovljenika i muzealaca u sklopu zajedničkog projekta stvaranja muzejske zbirke posvećene porečkom turizmu. Tom prilikom bit će predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti predviđene u sklopu njegove provedbe, kao i očekivani rezultati. U sklopu susreta bit će organizirano javno predavanje kustosice Elene Poropat Pustijanac "Počeci modernog turizma u Poreču (1845.-1945.)".

Sporazum o suradnji između Zavičajnog muzeja Poreštine i Udruge umirovljenika "Klub Galija" potpisan je 27. rujna povodom Svjetskog dana turizma, a suradnja će se odvijati upravo kroz zajedničke susrete, okrugle stolove, predavanja i sl.