Provodi se arheološki nadzor u Ulici Eugena Kumičića

Provodi se arheološki nadzor u Ulici Eugena Kumičića
U tijeku je arheološki nadzor na k.č. 195 k.o. Poreč u Ulici Eugena Kumičića 10

Nadzor se provodi prilikom rekonstrukcije stambene zgrade i uređena dvorišta, a započeo je 27. svibnja. 

Navedena katastarska čestica smještena je na krajnjem zapadnom dijelu porečkog poluotoka. Dosad su tijekom nadzora pronađeni ostaci gradskog bedema te nekoliko pokretnih arheoloških nalaza (ulomci novovjekovne keramike i ostaci životinjskih kostiju). Voditelj arheološkog nadzora je arheolog Davor Munda.