Provodi se arheološki nadzor u Ulici E. Kumičića

Provodi se arheološki nadzor u Ulici E. Kumičića
U tijeku je arheološki nadzor na k.č. 196 k.o. Poreč u Ulici Eugena Kumičića 12

Nadzor se provodi prilikom rekonstrukcije stambene zgrade, a započeo je 30. travnja. 

Navedena katastarska čestica smještena je na krajnjem zapadnom dijelu porečkog poluotoka uz sami gradski bedem. Dosad je tijekom nadzora pronađeno nekoliko pokretnih arheoloških nalaza (ulomci rimske i srednjovjekovne keramike te ostaci životinjskih kostiju). Voditelj arheološkog nadzora je arheolog Davor Munda.