Promocija knjige i izložba u porečkom muzeju privukla brojnu publiku

Promocija knjige i izložba u porečkom muzeju privukla brojnu publiku
Pred brojnom publikom sinoć je u Zavičajnom muzeju Poreštine predstavljena knjiga porečke povjesničarke dr. sc. Elene Uljančić-Vekić „Vodič kroz vodu: vodoopskrba u povijesti Poreča“ nakon čega je otvorena prigodna izložba „Memorija vode“ Studija Sonda i

Knjigu su, uz autoricu, predstavili urednica Elena Poropat Pustijanac te recenzenti prof. dr. sc. Neven Budak, povjesničar s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i dr. sc. Sandi Blagonić, kulturni antropolog i etnolog iz pulske područne jedinice riječkog Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a, koji su temu knjige stavili u širi povijesni i antropološki kontekst.

Predstavljeno izdanje rezultat je višegodišnjeg istraživačkog projekta koji je započeo na inicijativu same autorice da se na području starogradske jezgre grada Poreča evidentiraju, dokumentiraju i katalogiziraju sačuvana grla cisterni i bunara s ciljem da se ista valoriziraju, zaštite i očuvaju. Projekt je od katalogizacije grla vrlo brzo prerastao u istraživanje povijesti porečke vodoopskrbe od najranijih vremena do danas, s posebnim naglaskom na 19. i 20. stoljeće. U istraživanju je korišteno arhivsko gradivo Državnih arhiva u Pazinu i Rijeci, Arhiva Istarskog vodovoda u Buzetu, Biskupijskog arhiva u Poreču, kao i muzejska građa Zavičajnog muzeja Poreštine, a uz proučavanje literature i periodike relevantne za naslovnu problematiku, provedena su i terenska istraživanja, kao i razgovori s kazivačima.

Monografija „Vodič kroz vodu: vodoopskrba u povijesti Poreča“ u nakladi Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino otisnuta je u 300 primjeraka na 246 stranica, podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu knjige rasvjetljava se povijest vodoopskrbe u gradu Poreču, što je popraćeno i brojnim slikovnim prilozima, dok je drugi dio knjige kataloški, a u njemu se daje popis grla cisterni i bunara porečke starogradske jezgre s osnovnim podacima o svakom evidentiranom grlu. Tipološku analizu grla u knjizi dao je dr. sc. Željko Bistrović, koji je uz dr. sc. Elenu Uljančić-Vekić, Vltavu Muk i Elenu Poropat Pustijanac i autor kataloških jedinica, dok su autori fotografija kataloga Renco Kosinožić i Elena Uljančić-Vekić. Knjiga je tiskana uz pokroviteljstvo Grada Poreča, Istarske županije i Regije Veneto, lekturu potpisuje Jasna Perković, korekturu je obavila Eda Vlahov, autori fotografija su Mladen Koritnik, Renco Kosinožić, Vladimir Kovačić, Davor Munda, Ivo Puniš, Josip Pino Ružić, Elena Uljančić-Vekić, dok su slikovni prilozi u knjizi dobiveni uz odobrenje arhiva te drugih kulturnih ustanova i udruga iz zemlje i inozemstva.

Koncept knjige potpisuje Studio Sonda iz Vižinade, na čelu sa Seanom Poropatom i Jelenom Fiškuš, dok je za samo grafičko oblikovanje zaslužna Martina Sirotić Pavletić. Osim što sadržajno i tematski prati knjigu, grafičko se oblikovanje oslanja na danas sveprisutnu poruku važnosti očuvanja resursa vode. U tom smislu, ovo je knjiga koja doslovno štedi vodu, jer je odabirom papira i korištenjem manje količine vode u tehnici tiska pri izradi ušteđeno čak 7355 litara vode u odnosu na standardni nereciklirajući papir i uobičajenu tehniku tiska. Time je ostvarena ušteda vode dovoljna za otprilike pet mjeseci života pojedinca čime ovo djelo poručuje kako je ušteda vode moguća i važna na svakom koraku.

Na ovaj istraživačko-izdavački projekt nadovezala se izložba pod nazivom „Memorija vode“, čiji koncept potpisuje autorski tim iz Studija Sonde u sastavu Martina Sirotić Pavletić, Matko Plovanić, Stefan Vidović, Jelena Fiškuš i Sean Poropat zajedno s Elenom Uljančić-Vekić. Izložba je postavljena s ciljem poticanja na promišljanje o važnosti pitke vode, podizanja svijesti o vrijednosti, očuvanju i korištenju vode, osvješćivanja javnosti  o potrebi racionalnog upravljanja i gospodarenja pitkom vodom, upoznavanja javnosti s očuvanom graditeljskom baštinom vezanom uz vodoopskrbu te ukazivanja na potrebu njihove zaštite i čuvanja.

Podijeljena je, kako su objasnile Jelena Fiškuš i Elena Uljančić-Vekić, u tri prostorno odvojene, ali povezane tematske cjeline, koje progovaraju o odnosu prema vodi jučer, danas i sutra. Prvi dio postavljen u prizemlju muzeja čini izložba fotografija Renca Kosinožića s motivima grla cisterni i bunara s područja starogradske jezgre. Ovaj dio predstavlja male, ali dragocjene spomenike prošlosti svakodnevice naših davnih sugrađana koji su podsjetnik o svijetu u kojem su nastali, interakcijama ljudi i ambijenata iz njihova okruženja. Ta ista grla postaju dekorativni elementi skrovitih porečkih dvorišta što je vidljivo i na primjeru umjetničke instalacije u sklopu grla cisterne u dvorištu palače obitelji Sinčić – druge tematske cjeline ove izložbe, koja govori o odnosu prema vodi danas. Posljednji dio izložbe čini druga umjetnička instalacija smještena u Galeriji Sinčić koja otvara pitanje budućnosti vode i odnosa prema njoj. 

Fotogalerija
promo 1 prom2 prom 3
prom4 prom5 prom 6
prom7 prom8 prom 9
prom 10 prom 11 prom 12
prom 13 prom 14 prom 15