Obnovljena konvencija za međunarodno arheološko istraživanje

Obnovljena konvencija za međunarodno arheološko istraživanje
Obnovljena konvencija za međunarodno arheološko istraživanje na lokalitetima Loron - Santa Marina za razdoblje 2015. - 2020.

Potpisnici konvencije su Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino i École française de Rome, Centre Camille Jullian te Aix-Marseille Université.

Ove se godine nastavilo s provedbom istraživanja na lokalitetu Santa Marina, na području Općine Tar - Vabriga - Torre - Abrega a vezano je za dvadesetogodišnju arheološku kampanju na Loronu. Voditelji istraživanja su Corinne Rousse za Sveučilište Aix - Marseille Université, Centre Camille Jullian, École française de Rome i Davor Munda iz Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino u suradnji sa Kristinom Gergetom Sotončić iz Konzervatorskog odjela u Puli i Gaetanom Benčićem iz Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino.

Računa se da pronađene strukture zauzimaju površinu od jednog hektara, od Crkvine do Puntizze, na južnoj obali uvale Santa Marina. Slijed sačuvanih zidova pored morske obale, te ostaci velike antičke cisterne (drugoj po veličini u Istri), istražene tijekom iskopavanja u 2014. godini, svjedoče o prostorno rasprostranjenom kompleksu.