Obnova Velikog hrama

Obnova Velikog hrama
Provedene mjere zaštite na Velikom hramu u Poreču

Na porečkom Velikom hramu 5. lipnja su provedene hitne mjere zaštite u svrhu uklanjanja oštećenja.

Radove je izvelo građevinsko poduzeće Macuka d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi. Radovi su uključivali ponovno postavljanje vratnice te obnavljanje i ojačavanje dijela perimatralnog zida.