Obilježen Međunarodni dan muzeja

Obilježen Međunarodni dan muzeja
Porečki muzej jedan je od 32.000 muzeja diljem svijeta koji se uključio u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja, ove godine posvećenog temi „Muzej (memorija + kreativnost) = društvena promjena“

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, u četvrtak, 16. svibnja u Osnovnoj školi Poreč prezentiran je projekt „Barok svim čulima“. Projekt je realiziran tijekom školske godine 2012./2013. u suradnji Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino i Osnovne škole Poreč. U projektu su kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti sudjelovali članovi Mladih knjižničara, učenici od 5. do 7. razreda, koje vodi knjižničarka Vesna Milanović. Osnovni ciljevi projekta bili su: proučavanje baroka putem ljudskih osjetila, razvijanje i poticanje pojedinačnih osjetilnih spoznaja (vida, mirisa, sluha, okusa, dodira) i sposobnosti njihovog usustavljivanja, očuvanje i njegovanje povijesno-kulturne baštine te poticanje istraživačkog i kreativnog rada. Realizirano je nekoliko kreativnih radionica kroz koje su sudionici projekta upoznali povijest Poreča u 18. stoljeću, a posebno kulturu stanovanja, odijevanja, ophođenja i sl. Na predstavljanju je izložena maketa grada kakav je izgledao u 18. stoljeću, izrađena od kartona, starih kartonskih kutija i drugog papirnog materijala, a koja je rezultat višemjesečnog proučavanja literature, starih grafika i planova grada. Baroknu modu i bonton predstavile su sudionice projekta odjevene u replike baroknih haljina u vlasništvu Muzeja. Izloženo je također nekoliko tipičnih baroknih haljina koje su osmislile i sašile same sudionice, a kao modeli njihovim kreacijama poslužile su lutke. Projekt će se nastaviti i u sljedećoj školskoj godini.

Na sam Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja, u Muzeju se održala „Muzejska parlaonica“, projekt koji je osmislila Aleksandra Vinkerlić, muzejska pedagoginja-pripravnica. Riječ je o projektu kojim se Muzej uključio se u 18. muzejsku edukativnu akciju pod nazivom „Muzejska pričalice“. U projektu su sudjelovali učenici 5. – 8. r. Osnovne škole Poreč, koji su podijeljeni u tri tima po pet učenika, proučavali ponuđene muzejske predmete. Svaki je tim dobio jedan naizgled neobičan predmet koji se više ne koristi u svakodnevnoj uporabi i koji je imao za cilj potaknuti maštu kako bi se u konačnici došlo do rješenja koje su sudionici prezentirali na javnoj debati. Zadatak je bio da analiziraju predmet, okvirno ga datiraju, odrede korisnika i svrhu, prepoznaju materijal i način izrade, a pritom su se mogli koristiti internetom. Svaka je grupa izradila prezentaciju koju je predstavila ostalim grupama braneći svoje teze pred stručnim žirijem sastavljenim od stručnog osoblja muzeja i predstavnika nastavnika, a činile su ga Vltava Muk, Elena Poropat Pustijanac i Vesna Milanović. Stručni je žiri pratio argumentacijsku i prezentacijsku liniju, timski rad i konačno rješenje te na temelju toga donio „presudu“. Za najuvjerljiviju i najuspješniju grupu izabrana je grupa koju su činili Nikolina Mofardin, Petar Šimunović, Vanesa Tadić, Leonardo Žagar i Ariana Vitko, a koja je kroz svoj rad otkrila vodir ili tombolac, odnosno držač za brus. U otkrivanju funkcije škaldina, odnosno grijača za krevet, veliku dozu kreativnosti pokazali su sudionici druge grupe - Stjepan Šimunović, Idni Beganović, Franjo Nujić, Valentina Pantović i Raquel Valentina Greblo. Posebno dobra u argumentiranju svoje ideje bila je treća grupa koju su činili Dorotea Beraković, Livio Žužić, Teodora Beraković, Stefani Beletić i Laura Mandić, a čiji je zadani predmet bio par tikvica za učenje plivanja. Sudionici su za sudjelovanje nagrađeni prigodnim nagradama, zahvaljujući  sponzorima: Istraalf d.o.o., Libar Poreč d.o.o. i Pizzeria Stari saloon.