Nakon 80 godina slika Bogorodice sa sv. Rokom i sv. Sebastijanom vratila se u Poreč

Nakon 80 godina slika Bogorodice sa sv. Rokom i sv. Sebastijanom vratila se u Poreč
Nakon 80 godina slika Bogorodice sa sv. Rokom i sv. Sebastijanom vratila se u Poreč

Zavičajni muzej Poreštine obogaćen je dragocjenim uljem na platnu „Bogorodica sa sv. Rokom i sv. Sebastijanom“ koje se nakon 80 godina iz Italije vratilo u Poreč. Djelo je bilo izloženo u stalnom postavu porečkog Muzeja za umjetnost i povijest od 1926., gdje je ostalo 18 godina, odnosno do odlaska ondašnjeg ravnatelja Ranijerija Marija Cossàra u Trst. Sliku je naslijedio ravnateljev nećak Giovanni Cossàr, nastanjen u Goriziji, koji ju je porečkom muzeju donirao. Giovanni Cossàr je već 2004. godine donirao ovoj porečkoj ustanovi brojne predmete spomenutog pretka Ranijerija Marija Cossàra koji su rasvijetlili drugu fazu djelovanja porečke muzejske institucije od 1926. – 1945., a rezultirali su vrlo posjećenom izložbom. Na temelju spomenute donacije otvorena je i njemu posvećena muzejska zbirka.