Najavljene „Spretne ruke“: radionice tradicijskih vještina

Najavljene „Spretne ruke“: radionice tradicijskih vještina
Projekt „Spretne ruke“ jedan je od devet projekata u Istarskoj županiji čije je financiranje odobreno u okviru natječaja za male projekte „Mali projekti za bolje sutra“

Danas je u Zavičajnom muzeju Poreštine – Museo del territorio parentino održana konferencija za medije povodom najave aktivnosti u okviru projekta „Spretne ruke“ koji se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva na temelju Sporazuma o partnerstvu s Gradovima i Općinama članovima Fonda gradova i općina. Projekt „Spretne ruke“ jedan je od devet projekata u Istarskoj županiji čije je financiranje odobreno u okviru natječaja za male projekte „Mali projekti za bolje sutra“, raspisanom 20. rujna 2012. godine.

Dr. sc. Elena Uljančić-Vekić, ravnateljica Muzeja, zahvalila je na vrijednoj donaciji i predstavila edukativni odjel Muzeja koji brojnim aktivnostima potiče ljubav i interes za grad Poreč i njegovu okolicu, te motivira na učenje, istraživanje i dublje razumijevanje baštine i kulture koju su baštinili njegovi stanovnici. Upravo je edukacija jedna od temeljnih zadaća muzejske djelatnosti i obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima, od djetinjstva do starosti, poštujući načela cjeloživotnog učenja.

Romina Ružić, predstavnica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, predstavila je Natječaj za male projekte „Mali projekti za bolje sutra“ koji se financira iz sredstava osiguranih u Fondu gradova i općina za 2013. godinu. Ovim natječajem se nastoji potaknuti građane na uključivanje u rješavanje problema koje su prepoznali u svojoj lokalnoj zajednici. Prepoznati problem u lokalnoj zajednici građani rješavaju volonterskim radom, a korist od provođenja projekta treba imati cjelokupna lokalna zajednica, objasnila je Ružić.

Aleksandra Vinkerlić, voditeljica projekta „Spretne ruke“, predstavila je edukativne radionice koje djecu uvode u svijet tkanine, tkanja, šivanja, filcanja vune, a osmišljene su kako bi djeci približile nematerijalnu baštinu kroz tehnike i materijale koji su sve manje u uporabi, a na zabavan, kreativan i moderan način. Tijekom mjeseca svibnja bit će održano ukupno osam radionica. Sudionici projekta su polaznici dječjih vrtića, učenici i učenice porečkih osnovnih škola, te područne škole Nova Vas i Osnovne škole Tar. Po završetku radionica bit će organizirana izložba radova polaznika na koju će biti pozvani svi zainteresirani građani.

U Muzeju vjeruju da će svojim aktivnostima obrazovanja najmlađih za ljubav prema baštini pomoći u stvaranju odgovornih odraslih osoba koje će znati cijeniti i voljeti svoju baštinu, ulagati u nju, te utkati to u razvoj svoje lokalne zajednice.