Izložba porečkog muzeja gostuje u Mađarskoj

Izložba porečkog muzeja gostuje u Mađarskoj
IZLOŽBA „HIDROARHEOLOŠKA REKOGNOSCIRANJA I ISTRAŽIVANJA VRSARSKO-POREČKOG AKVATORIJA“ PUTUJE U SZOMBATHELY GDJE ĆE BITI POSTAVLJENA OD 18. SVIBNJA DO 31. LISTOPADA 2014. GODINE

U Muzeju Savaria u mađarskom gradu Szombathelyju 18. svibnja u 16 sati otvara se izložba pod naslovom „Hidroarheološka rekognosciranja i istraživanja vrsarsko-porečkog akvatorija“. Autor izložbe je muzejski savjetnik Vladimir Kovačić iz Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino.

Na izložbi će se predstaviti 486 predmeta koji su nađeni tijekom podvodnih arheoloških istraživanja na području od sliva rijeke Mirne do Limskoga kanala. Istraživanja se provode od 1995. godine u suradnji s ustanovama iz Hrvatske, Slovenije, Francuske i Italije. Među predmetima se posebno ističu arheološki nalazi s rimske potonule galije (balast, amfore, mortari, dijelovi oplate, kamena sidra...) te mramorni torzo božice Dijane.