Izložba o povijesti operete „Vi ste moje veliko srce“ gostuje u Poreču

Izložba o povijesti operete „Vi ste moje veliko srce“  gostuje u Poreču
Izložba „Vi ste moje veliko srce ̶ Opereta iz Trsta i Opatije prema Europi“ bit će otvorena u utorak, 4. listopada 2016. godine u 19 sati u Galeriji Sinčić Zavičajnog muzeja Poreštine u Poreču.

Međunarodna operetna udruga – Friuli Venezia Giulia iz Trsta (Associazione internazionale dell'operetta - Friuli Venezia Giulia) u suradnji sa Zavičajnim muzejem Poreštine u porečkoj Galeriji Sinčić postavljaju izložbu o povijesti operete pod nazivom  „Vi ste moje veliko srce  ̶  Opereta iz Trsta i Opatije prema Europi“ / „Tu che m'hai preso il cuor – L'operetta da Trieste e Abbazia all'Europa“.

Izložba o povijesti operete „Vi ste moje veliko srce“ rezultat je dugog i strastvenog rada Međunarodne operetne udruge – Friuli Venezia Giulia koja je aktivna već skoro dvadeset godina, a nastala je u suradnji s Gradskim kazališnim muzejom „C. Schmidl“ iz Trsta. Na izložbi će biti predstavljeno mnoštvo katalogiziranih izložaka: stare fotografije umjetnika i scenografije, plakati i programi, ilustrirane naslovnice libreta i partitura, dokumenti i autogrami, stare razglednice, skice scenografije i kostima, medalje – sve kopije originala koji se čuvaju u Gradskom kazališnom muzeju „C. Schimidl“, uz dodatak materijala koji su prikupili privatni kolekcionari te izložaka koje je za ovu izložbu posudio Teatro Lirico „G. Verdi“.

Jedan je prostor prigodno posvećen Opatijskom festivalu čiji počeci sežu u daleku 1935. godinu, a koji je trajao do početka Drugog svjetskog rata. Tršćanski festival 1950. godine bio je nadahnut upravo sjećanjem na izuzetan uspjeh koji je u tom kratkom vremenskom razdoblju  postigao festival u biseru Jadrana – Opatiji. Izložba je podijeljena u tri dijela. Prvi je posvećen povijesnom razdoblju od početka operete do Drugog svjetskog rata, druga govori o četrdesetogodišnjoj tradiciji Međunarodnog festivala operete u Trstu, a treća predstavlja aktivnosti Međunarodne operetne udruge, na što se nadovezuje novi dio posvećen Opatiji.

Ova izložba predstavlja kronološki i vizualni pregled povijesti operete. Kustosica izložbe i kataloga je Rossana Poletti, a stručni savjetnik je Danilo Soli, koji se zajedno s Andreom Binetti pobrinuo za glazbu i video. Autori tekstova kataloga koji je dostupan i na engleskom jeziku su: su: Adriano Dugulin, Bogomila Kravos, Marina Petronio, Rossana Poletti i Danilo Soli.

Izložba ostaje otvorena do 28. listopada, ulaz je slobodan, a posjetitelji će je moći razgledati svakog radnog dana od 10 do 13 sati.