Izložba "Hrvatska i francuska Istra u vrijeme Napoleona (1805.-1813)"

Izložba "Hrvatska i francuska Istra u vrijeme Napoleona (1805.-1813)"
Izložba Državnog arhiva u Pazinu gostuje u Poreču

U četvrtak, 20. listopada u 13 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine u Poreču bit će upriličeno otvorenje izložbe Hrvatska i francuska 'Istra u vrijeme Napoleona (1805-1813)'. Organizator izložbe je Državni arhiv u Pazinu, a autorica je arhivistica Biserka Budicin.

Velik je dio hrvatskog područja početkom 19. stoljeća nepunih devet godina bio pod francuskom upravom. Iako kratka, ta je uprava donijela mnoge promjene i ostavila traga koji je i danas primjetan u upravi i društvu, kao što su na pr.: ukidanje staleških razlika, odvajanje sudstva od uprave, ukidanje samostana i bratovština te crkvenih desetina, uvođenje građanskog braka, vođenje civilnih matičnih knjiga i osnivanje matičnih ureda, izjednačavanje po poreznoj osnovi čime se pomaže seljacima, pokušaji razvoja trgovine, uvođenje sajmova, gradnja cesta i uvođenje redovite pošte, i td.

U to su vrijeme općine bile najmanje upravne, teritorijalne i političke cjeline podijeljene u tri razreda (sukladno broju stanovnika). Cilj ove izložbe je pokušati na primjeru općine Poreč (koja je spadala u drugu klasu) prikazati na koji je način općina djelovala i što je sve ulazilo u njenu djelatnost. Nit vodilja pri odabiru gradiva je, stoga, bila svakako odabrati ono koje ima informacijsku vrijednost (obavijesti o osobama, mjestima, događajima, predmetima, društvenim pokretima), no naglasak je ipak stavljen na gradivo koje ima evidencijsku (svjedoči o radu stvaratelja, a vidljiva je u formalnim karakteristikama zapisa: zaglavlje, potpis, pečat i sl.) te posebnu (koje ima umjetničke te biografsko-faktografske elemente) vrijednost.

Izložba se sastoji od nekoliko cjelina: opis vlasti i upravnog aparata od 1806. do 1813., rad općina na primjeru općine Poreč, sudstvo, planovi i karte te tiskovine.