Izložba fotografija OTKRIVAJUĆI ARHEOLOŠKU BAŠTINU OPĆINE TAR – VABRIGA – TORRE - ABREGA: RIMSKA VILA NA LOKALITETU SANTA MARINA - ISTRAŽIVANJA 2015

Izložba fotografija OTKRIVAJUĆI ARHEOLOŠKU BAŠTINU OPĆINE TAR – VABRIGA – TORRE - ABREGA: RIMSKA VILA NA LOKALITETU SANTA MARINA - ISTRAŽIVANJA 2015
Ova je izložba fotografija osmišljena s ciljem upoznavanja javnosti sa bogatom arheološkom baštinom na području Općine Tar – Vabriga – Torre - Abrega kao i njezinom promocijom

Ova je izložba fotografija osmišljena s ciljem upoznavanja javnosti sa bogatom arheološkom baštinom na području Općine Tar – Vabriga – Torre - Abrega kao i njezinom promocijom. Radi se o skupini nalazišta distribuiranim na nekoliko lokacija: kompleks Loron – Santa Marina, stancija Blek, gradina na brdu Sveti Martin te nekoliko manjih povezanih lokaliteta. Bogatstvo arheološkog nalazišta ne sastoji se samo od ogoljelih zidova ili nađenih predmeta već i svih onih znakova koji su s vremenom ostali na teritoriju i tako stvaraju složenu povijesnu sedimentaciju.

Ovom smo prilikom stavili naglasak na lokalitet Santa Marina (Crkvina), koji je vezan za dvasetogodišnju arheološku kampanju na Loronu. U tijeku su istraživanja rađena u partnerstvu Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino sa École française de Rome, Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université i Ministarstvom vanjskih poslova Republike Francuske.

Selekcija fotografija koje će biti izložene ima namjeru približiti arheologiju, kao i zanimanje arheologa široj javnosti. Cilj ove izložbe je također pokazati arheološka nalazišta unutar sugestivnog pejzaža u kojemu se nalaze.

Otvorenje izložbe će se održati u galerijskom prostoru  Zajednice Talijana u Taru u četvrtak 16. srpnja u 13.30 sati, nakon svečane sjednice povodom dana Općine Tar – Vabriga – Torre - Abrega.