Dvadesetak polaznika na radionicama tradicijskog pletenja košara

Dvadesetak polaznika na radionicama tradicijskog pletenja košara
U porečkom muzeju tijekom veljaeč održane dvije radionice tradicijskog pletenja košara

Radionice pletenja košara (sprta) od vrbovog pruća (bekvi) već se više godina održavaju u Zavičajnom muzeju Poreštine. I ove je godine interes građana bio velik, te su ponovo održane dvije radionice na kojima su polaznici, pod vodstvom kustosice Vltave Muk i uz pomoć demonstratora Marijana Paljuha, savladali tehniku izrade dva različita tradicijska modela košara.

Ove radionice osmišljene su nakon provedenih terenskih istraživanja, u sklopu kojih su sakupljeni i zabilježeni podaci o ovom umijeću, te nakon proučavanja muzejskih predmeta, literature i filmova etnografske tematike. Održana je s ciljem da se polaznicima prenese vještina stvaranja ovih nekad nezamjenjivih pomagala, izrađenih od ekološkog i razgradivog materijala.

Radionicu je ove godine uspješno završilo 22 polaznika, a ponovno su u planu u zimskim mjesecima iduće godine.